Moka AccountingMoka Accounting là giải pháp phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần mềm cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ, báo cáo, sổ sách theo chế độ kế toán thu.
Moka Accounting cung cấp 14 phân hệ nghiệp vụ đáp ứng đầy đủ cho 04 loại hình doanh nghiệp: Dịch vụ, Thương mại, Xây dựng và Sản xuất
1. Phân hệ Kế toán tổng hợp
2. Phân hệ Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay
3. Phân hệ Bán hàng và công nợ phải thu
4. Phân hệ Mua hàng và công nợ phải trả
5. Phân hệ Kế toán hàng tồn kho
6. Phân hệ Kế toán Tài sản cố định
7. Phân hệ Kế toán Công cụ dụng cụ
8. Phân hệ Báo cáo chi phí theo khoản mục
9. Phân hệ Giá thành dự án công trình
10. Phân hệ Giá thành sản xuất liên tục
11. Phân hệ Giá thành sản xuất theo đơn đăt hàng
12. Phân hệ Báo cáo thuế
13. Phân hệ Báo cáo quản trị theo trường tự do
14. Phân hệ Báo cáo tài chính

1. Công nghệ tiên tiến, hiện đại
Moka Accounting là sản phẩm được phát triển và lập trình trên công nghệ .NET của Microsoft với ngôn ngữ lập trình là C# và cơ sở dữ liệu SQL Server.
2. Thiết kế linh động, chỉnh sửa dễ dàng
Phần mềm được thiết kế linh động với cấu trúc 3 lớp nên Moka rất thuận tiện trong việc hiệu chỉnh theo các yêu cầu quản lý, đồng thời phần mềm Moka còn cho phép người sử dụng dễ dàng tự thiết kế lại mẫu in và biểu mẫu của các báo cáo…
3. Hệ thống mở thiết kế mềm dẻo linh hoạt
Sự phát triển của doanh nghiệp cùng với tính đa dạng và đặc thù của các ngành nghề kinh doanh sẽ dẫn đến sự quá tải đối với các phần mềm có thiết kế đóng và vấn đề càng trở nên phức tạp khi không có những phần mềm được tổ chức tốt và thiết kế mở.
Nhờ có thiết kế mở và linh hoạt mà phần mềm Moka ngoài việc cho phép dễ dàng sửa đổi, thêm bớt tính năng trong từng phân hệ còn cho phép tích hợp thêm những phân hệ mới căn cứ vào nhu cầu quản lý của từng doanh nghiệp. Đồng thời dễ dàng kết nối với một hệ thống phần mềm thứ hai.